Konferences materiālus paredzēts izdot kā jubilejas rakstu krājumu 2009. gadā.

Materiālus publicēšanai konferences dalībnieki var iesniegt organizācijas komitejai
līdz 2008. gada 1. novembrim. Ieteicamais raksta apjoms — līdz 24 000 zīmēm (ieskaitot atstarpes).

Noformēšanā var orientēties uz mūsu tēžu krājumu (parindes izmantojamas saturiskām piezīmēm, bibliogrāfiskās atsauces sniedzamas tekstā, apaļajās iekavās norādot uzvārdu un gadu, pēc kola — lappusi; literatūras saraksta paraugu skatieties, piemēram, 13.–14. lpp.).

Par burtu lielumu un tamlīdzīgām lietām pašlaik īpaši neuztraucieties, jo pieredze rāda, ka, veidojot oriģinālmaketu, vienalga visu formatējumu nākas pārskatīt no jauna. Vienīgi, ja izmantojat kādu citu burtu kopu bez „Times New Roman“, lūdzu, iekrāsojiet attiecīgos burtus, lai tos varētu vieglāk pamanīt.

Ja nepieciešams tekstu papildināt ar ilustrācijām, lūdzu, atsūtiet tās atsevišķā failā, kādā no grafiskajiem formātiem (vislabāk TIF), nevis Word`a failā iekšā. Skenējumus veiciet ar izšķirtspēju ne mazāk par 300 dpi.

Rakstam lūdzam pievienot 100 vārdu garu anotāciju un raksta nosaukumu angļu valodā vai, ja raksts ir angliski, tad latviešu vai latgaliešu valodā. Anotāciju valodu lūgsim izrediģēt angļu valodas runātājam.

Visbeidzot lūdzam norādīt kontaktinformāciju: e-pasta un parastā pasta adresi (dienesta vai privāto). To sniegsim katra raksta beigās — ja nu kāds lasītājs gribēs izteikt Jums savas piezīmes, atsauksmes vai uzdot jautājumus.